28 Mayıs 2012 Pazartesi

TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA
MEHDİYET İNANCITEVRAT'TA HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ÖZELLİKLERİ

1. ... (MEHDİ) SADECE SEDİRİNDEN
HÜKÜMDARLIK EDECEK... (Talmud: Sanhedrin 20b)

2. ... ONUN ADI HARİKA ÖĞÜTÇÜ... OLACAK.
(Tevrat: Yeşaya, 9:6)

3. ... (MEHDİ) UNUTULDUĞU/BEKLENMEDİĞİ
BİR ANDA GELECEK. (Talmud: Sanhedrin 97a)

4. (HALK MEHDİ'Yİ) BÜTÜN GÜZELLİĞİYLE GÖ-
RECEK... (Yeşaya, 33:17)

5. SEN İNSANLARIN EN GÜZELİSİN...
(Mezmurlar, 45:2)

6. Kral için söylüyorum... SEN İNSANLARIN EN
GÜZELİSİN, LÜTUF SAÇILMIŞ DUDAKLARINA…
Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. (Tevrat:
Mezmurlar, 45:1-7)

7. ... (Mehdi) ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK...
(Zekeriya, 9:10)

8. ... O ADİL KURTARICI VE ALÇAKGÖNÜLLÜ-
DÜR… (Zekeriya, 9:9)

9. ADALETİ SADAKATLE ULAŞTIRACAK.
Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini
yitirmeyecek... (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

10. BASKI GÖRÜP EZİYET ÇEKTİYSE DE AĞZINI
AÇMADI. KESİME GÖTÜRÜLEN KUZU GİBİ, kırkıcıların
önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını.
(Yeşaya, 53:7)

11. "... GÜÇLE KUVVETLE DEĞİL, ANCAK BENİM
RUHUM'LA BAŞARACAKSIN" diyor. Böyle diyor herşeye
egemen Rab. (Tevrat: Zekeriya, 4:6)

12. ... ZEVKİ RAB'BİN ŞERİATINDADIR. Ve gece
gündüz O'nun şeriatını derin derin düşünür.
(Mezmurlar, 1:2)

13. ... (Mehdi) ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK...
(Zekeriya, 9:10)

14. BAĞIRMAYACAK VE SESİNİ
YÜKSELTMEYECEK... (YEŞAYA, 42:2)

15. Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına
saf altından taç koydun. SENDEN YAŞAM İSTEDİ, VERDİN
ONA UZUN... BİR ÖMÜR. (Mezmurlar, 21:3-4)

16. ...YERYÜZÜNDE EZİLENLER İÇİN DÜRÜSTÇE
KARAR VERECEK… (Tevrat: Yeşaya, 11:4)

17. ...KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA
UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

18. ... GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜNE GÖRE YARGILAMAYACAK,
KULAĞIYLA İŞİTTİĞİNE GÖRE KARAR
VERMEYECEK. (Tevrat: Yeşaya, 11:3)

19. ... YÖNETİM ONUN OMUZLARINDA OLACAK...
(Tevrat: Yeşaya, 9:6)

20. VE MİLLETLER ARASINDA HÜKMEDECEK
VE ÇOK KAVİMLER HAKKINDA KARAR VERECEK...
(Tevrat: Yeşaya, 2:4)

21. Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] BAŞARILI OLACAK;
ÜSTÜN OLACAK, EL ÜSTÜNDE TUTULUP
ALABİLDİĞİNE YÜCELTİLECEK. (Yeşaya, 52:13)

22. Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık
verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN
İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

23. SAVAŞ ARABALARINI... UZAKLAŞTIRACAĞIM.
SAVAŞ YAYLARI KIRILACAK. KRALINIZ [HZ.
MEHDİ (AS)] ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK...
(Zekeriya, 9:10)

24. Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... SAVAŞLAR
OLMAYACAK VE BİR MİLLET DİĞER BİR MİLLETE
KILIÇ KALDIRMAYACAK... (Maimonides, Mişna Tora,
Sanhedrin 10:1)

25. ...Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde
olacak. RAB KORKUSU HOŞUNA GİDECEK...
(Yeşaya, 11:2-3)

26. Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi
(as)] TÜM İNSANLARA ALLAH'IN YOLLARINI VE
O'NDAN KORKMAYI ÖĞRETEBİLECEK...
(Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

27. Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi
(as)] bugün yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü
şöyle yazılmıştır: ÖNDERLERİ KENDİLERİNDEN BİRİ
OLACAK, YÖNETİCİLERİ KENDİ ARALARINDAN
ÇIKACAK." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b)

28. Bir kimse... KRAL MESİH'İN [HZ. MEHDİ
(AS)'IN] MUCİZELER VE HARİKALAR YAPMASI GEREKTİĞİ,
DÜNYAYA YENİ OLAĞANÜSTÜLÜKLER
GETİRECEĞİ, ÖLÜLERİ DİRİLTECEĞİ VEYA BENZERİ
İŞLER YAPACAĞI KANISINDA OLMAMALI. BU
DOĞRU DEĞİL. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların
Kanunları 11:3)

TEVRAT'TA HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE YAŞANACAK
DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN SÖZLER

Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin
tümünü onlara vereceğim. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN ULUSLAR
SENİN SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK.
(Yaratılış, 26:4)

Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın.
DOĞUYA, BATIYA, KUZEYE, GÜNEYE DOĞRU YAYILACAKSINIZ.
YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN HALKLAR SEN VE
SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK. (Yaratılış, 28:14)

Seni (Hz. İbrahim (a.s.)'i) ziyadesiyle mübarek kılacağım;
senin zürriyetini, göklerin yıldızları gibi, deniz kenarında olan
kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım; SENİN ZÜRRİYETİN
DÜŞMANLARININ KAPISINA HAKİM OLACAKTIR VE
ZÜRRİYETİN ARACILIĞIYLA YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN
MİLLETLER MÜBAREK KILINACAKLAR; çünkü sözümü
dinledin. (Yaratılış, 22:17-18)

O [HZ. MEHDİ (AS)] TÜM DÜNYAYI ALLAH'A BİRLİKTE
KULLUK ETMELERİ İÇİN ISLAH EDECEK, çünkü
şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz

omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım."
[Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların
Kanunları 11:4)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi.
BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN
ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

... SENİ [HZ. MEHDİ (AS)'I]... ULUSLARA IŞIK YAPACAĞIM.
Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi
karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)

... HALKLARA SANCAK OLACAK, ULUSLAR ONA
[HZ. MEHDİ (AS)'A] YÖNELECEK... (Yeşaya, 11:10)


BÜTÜN MİLLETLER ONU [HZ. MEHDİ (AS)'I] DİNLEMEYE
GELECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

... KIYI HALKLARI ONUN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] YASASINA
UMUT BAĞLAYACAK. (Yeşaya, 42:4)

ULUSLAR SENİN IŞIĞINA, KRALLAR ÜZERİNE DOĞAN
AYDINLIĞA GELECEK. "Başını kaldır da çevrene bir
bak, hepsi toplanmış sana geliyor..." (Yeşaya, 60:3-4)

Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra]
ULUSLAR ONUN SÖZÜNÜ DİNLEYECEK. (Yaratılış, 49:10)

... KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA
UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile
olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle İNSANLAR
ONUNLA BARIŞ YAPACAK VE TÜM ÜLKELER ONA
HİZMET EDECEK. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Gelecek zamanda, Kral Mesih [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve
DAVUD KRALLIĞINI GEÇMİŞTEKİ HAKİMİYETİNE YENİDEN
KAVUŞTURACAK. (Maimonides, Mişna Tora,
Kralların Kanunları 11:4)


[HZ. MEHDİ (AS)] EGEMENLİK SÜRSÜN DENİZDEN
DENİZE, FIRAT'TAN YERYÜZÜNÜN UCUNA DEK!
(Mezmurlar, 72:8)

O [Hz. Mehdi (as)] BÜTÜN DÜNYAYI Allah'a kulluk etmeleri
için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora,
Kralların Kanunları 11:4)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... TÜM
DÜNYANIN TEK MEŞGULİYETİ ALLAH'I BİLİP TANIMAK
OLACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların
Kanunları 12:5)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için
mümkün olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün
olacak... Çünkü şöyle yazılmıştır: "ÇÜNKÜ SULAR DENİZİ 
NASIL DOLDURUYORSA, DÜNYA DA RAB'BİN

YÜCELİĞİNİN BİLGİSİYLE DOLACAK...." (Maimonides,
Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)


O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, BÜTÜN
İNSANLAR HEP BİRLİKTE O'NU GÖRECEK... (Yeşaya,
40:5)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder