27 Mayıs 2012 Pazar

HİNDU METİNLERİNDE AHİR ZAMAN VE HZ. MEHDİ
(A.S.)'A İŞARETLER

"Kali-yuga": Ahlak bozukluğu, yıkım dönemi (Ahirzaman)
"Kali" : Bu bozulma dönemin hakim lideri. Kötülükleri, acıları,
bozulmayı temsil eden negatif güç. (Deccal)
"Kalki" : Bozulma dönemine son vermek için gelecek kişi.
(Hz. Mehdi (a.s.))
"Satya-yuga": Doğruluk ve manevi saflık dönemi. (Altınçağ)
Hinduların Vişnu mezhebinin kitaplarından

"Srimad Bhagavatam"ın 12. bölümü,
bozulma dönemini anlatır:

DECCAL-KALİ

12.2.1: Kali (Deccal) döneminin güçlü etkisinden dolayı
din, doğruluk, temizlik, hoşgörü, şefkat... gün be gün azalacak.

12.2.6: Mideyi doldurmak yaşam amacı olacak, arsızlar
doğru kabul edilecektir.

12.2.9: İnsanlar açlık ve yüksek vergilerle zorlanacak...
Kuraklıkla vurulacaklar, tümüyle mahvolacaklardır.

12.2.10: Halklar soğuk, rüzgar, sıcak, yağmur ve karla
azaplanacak. Daha sonra savaşlar, açlık, susuzluk,

12.3.43: Ah Kral, Kali (Deccal) dönemindeki insanların
zihni ateizmle sapacak...

12.2.3: Erkekler ve kadınlar yalnız yüzeysel çekicilik nedeniyle
birlikte olacaklar, iş yerlerinde başarı dolandırıcılığa
dayanacaktır...

12.3.25: Kali (Deccal) döneminde insanlar aç gözlü, ahlaksız,
merhametsiz olacaklar ve birbirleriyle sebep olmaksızın
savaşacaklar. Maddi isteklerle bedbaht olup, hırslanacaklar,
Kali-yuga (Ahirzaman) döneminde insanlık neredeyse
tümüyle barbardır.

12.3.30: Dolandırıcılık, yalancılık, tembellik, uyuşukluk,
zulüm, depresyon, ağlamalar, şaşkınlık, korku ve yokluk
yaygınlaştığında, bu Kali (Deccal) dönemi, cehaletin yaşandığı
dönemdir.

12.3.31: Kali (Deccal) dönemindeki kötülükler nedeniyle
insanlar basiretsiz, bedbaht, açgözlü, şehvet düşkünü olacaklar
ve onlara yoksulluk isabet edecek. Kadınlar iffetsiz
olacaklar, bir erkekten diğerine serbestçe gezecekler.

12.3.24: Kali (Deccal) döneminde dini ilkelerin yalnız dörtte
biri kalır. Son kalanlar da sürekli giderek artan dinsizlik
sonucunda azalacak ve sonunda tümüyle terk edilecektir.


AHİR ZAMAN-KALİ-YUGA

12.2.6: Dinin gerekleri yalnız itibar için yerine getirilecektir.

12.3.39-40: Bozulma döneminde insanlar huzursuz yaşayacaklar.
Açlık ve vergilerle zayıf düşecekler, sürekli korku
ve kuraklık korkusuyla sıkıntıya düşecekler. Yeterli giysileri,
gıdaları ve içecekleri olmayacak... Kali-yuga (Ahirzaman)
insanlar hayalet gibi, karanlık canlılar gibi gözükecekler.

12.3.41: Kali-yuga (Ahirzaman) döneminde erkekler birkaç
kuruş için bile birbirlerinden nefret edecekler. Tüm
dostluk ilişkilerini bırakacaklar, kendilerini öldürmeye veya
yakın akrabalarını öldürmeye hazır olacaklar.

12.3.42: Erkekler yaşlı anne babalarını, çocuklarını veya
saygın eşlerini korumayacaklar. Tümüyle aşağılık durumda
sadece kendi midelerini ve şehvetlerini düşünecekler.

12.2.2: Kali-yuga'da (Ahirzamanda) kişinin sadece zengin
olması... üstünlük sayılacaktır. Kanun ve adalet ise ancak sadece
kişinin gücüne göre uygulanacaktır.

12.2.4: Kelime oyunları yapmada ustalık yapanlar eğitimli
alimler olarak tanınacaktır.

12.2.5: Bir kişinin parası olmazsa, değerli olmadığı yönünde
karar verilecek, münafıklık erdem olarak kabul görecektir.

12.3.32: Şehirlerde hırsızlar hakim olacak... (Kutsal metinler)
ateistlerin şüpheli yorumlarıyla bozulacak, politik liderler
vatandaşları neredeyse tüketecekler, sözde rahipler ve insanlar
midelerinin ve hevalarının düşkünü olacaklar.

12.3.34: Kadınlar... utanma duygularını tümüyle
kaybedecekler. Her zaman merhametsizce konuşacaklar, her
türlü sahtekarlık, aldatmaca ve arsızlık sergileyecekler.

12.3.35: İş adamları aşağılık ticari faaliyetler yapacaklar,
paralarını dolandırıcılıkla kazanacaklar. Zorda olmasalar dahi,
insanlar aşağılık meslekleri kolaylıkla kabullenecekler.

12.2.7: Yeryüzü ahlaksız bir nüfusla dolacak, sosyal sınıflar
içinde kendini en güçlü gösteren politikada iktidar olacaktır.

HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ

12.2.12-16: Kali (Deccal) döneminin son zamanlarında...
dini ilkeleri izleyenler zarara uğramış olacaklar... insanların
sözde dinleri çoğunlukla ateizm olacaktır. Kralların çoğu
hırsızlık yapacak, insanlar çalarak, yalan söyleyerek, gereksiz
zulüm yaparak yaşayacak ve sosyal sınıflar en alt seviyeye
düşecektir... Mescitlerin dünyevi evlerden farkı kalmayacak...
Bitkiler ve yeşillikler zayıflaşacak, tüm ağaçlar bodur
kalacaktır. Bulutlar şimşeklerle yüklü olacak, evlerde dindarlık
kalmayacak ve tüm insanlar eşeklere benzeyecektir. Bu
dönemde yeryüzüne Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi
(a.s.)) gelecektir. Saf manevi faziletlerle hareket edecek, ebedi
dini kurtaracaktır.

12.2.17: Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)), tüm hareketli
ve hareketsiz canlıların manevi lideri... dinin ilkelerini
korumak ve mübarek dindarları maddesel işlerin tesirinden
kurtarmak için doğacaktır.

12.2.19-20: Kalki (Hz. Mehdi (a.s.)), yeryüzünün hükümdarı...
benzersiz ihtişamıyla, son derece süratle atını sürecek...

12.2.21: Tüm sahtekar krallar etkisiz hale getirdikten sonra,
şehirlerin ve kasabaların sakinlerinin... zihinleri manevi
saflığa kavuşacaktır.


12.2.23: Allah'ın Yüce Şahsiyeti, yeryüzünde Kalki (Hz.
Mehdi (a.s.)) olarak, dinin koruyucusu sıfatıyla geldiğinde,
Satya-yuga (Altınçağ) başlayacak ve insan toplulukları erdemli
nesiller yetiştirecektir.

12.3.45: Kali-yuga'da (Ahirzamanda), eşyalar, yerler ve
hatta insan kişiliklerinin hepsi kirlenmiş olacak. Allah'ın
Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)), bütün kiri Allah'ı, zihnine
yerleşik kılanın hayatından giderebilecek.

12.3.50: Benim sevgili Kralım, Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz.
Mehdi (a.s.)), denetleyicidir... bütün varlıkların koruyucusudur.


HİNDU İNANCINDA MEHDİYET KAVRAMI

1- En eski akidelerden biri, Hinduların inancıdır.
Hindularca semavî kitap olarak kabul edilen Vedalar'da şöyle
yazılmıştır: "DÜNYANIN TAHRİP OLMASINDAN SONRA,
AHİR ZAMANDA BÜTÜN MAHLUKLARIN ÖNDERİ
OLACAK MANSUR ((Nasr. dan) Yardım görmüş. Muzaffer.
Zafer bulmuş., Cenab-ı Hak tarafından her işinde nusrete mazhar
olunan,) İSMİNİ TAŞIYAN BİR PADİŞAH ORTAYA ÇIKACAK.
O, BÜTÜN CİHANI FETHEDİP, KENDİ DİNİNE
SOKACAKTIR. O, MÜMİN VE KÂFİR HERKESİ TANIYACAK
VE ONUN ALLAH'TAN İSTEDİĞİ HER ŞEY OLACAKTIR."
(Bişarat'ül-Ahdeyn, s.245.)
"Dünyanın padişahlığı ve devleti, iki cihanın efendisi büyük
Kaşin'in oğlu ile son bulacaktır. O (HZ. MEHDİ (A.S.))
DÜNYANIN DOĞU VE BATISINDA BULUNAN BÜTÜN
DAĞLARA HÜKÜM SÜRECEK KİMSEDİR. O (Hz. Mehdi
(a.s.)) bulutlara binecek, melekler onun emrinde olacak, cinler
ve insanlar ona hizmet edecektir. O (Hz. Mehdi (a.s.)) ekvatorun
altında olan Sudan'dan kuzey kutbun altında olan
Sibirya'ya ve okyanusların ötesine egemen olacaktır.
ALLAH'IN DİNİ, BİR DİN OLACAK; ALLAH'IN DİNİ İHYA
EDİLECEK VE ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) İSMİ
'AYAKTA OLAN' (KAİM) OLACAKTIR." (Bişarat'ül-
Ahdayn, s. 242.)

Yine Hinduların Opanşad' adlı kitaplarında şöyle geçer:
"Vişno'nun onuncu mazharı Kalki (Hz. Mehdi (a.s.)), SON ZAMANDA
veya demir asrında BEYAZ BİR ATA BİNMİŞ OLARAK
elinde KUYRUKLU YILDIZ GİBİ parlak ve yalın bir kılıç
olduğu hâlde zahir olacak ve KÖTÜLERİ TAMAMIYLA
FİKREN MAĞLUP EDECEK, YARATILIŞI YENİ BAŞTAN
YENİLEYECEK VE İYİLİĞİ TEKRAR GETİRECEKTİR."
(Opanşad kitabı, s. 737.)

Yine Hinduların Bask kitabında şöyle yazmıştır: "DÜNYA
HAYATI AHİR ZAMANDA HÂKİM OLACAK ADİL BİR
PADİŞAHLA (HZ. MEHDİ (A.S.) İLE) SONA ERECEKTİR.
O (HZ. MEHDİ (A.S.)) MELEKLERİN VE İNSANLARIN
ÖNDERİDİR. DOĞRULUK VE HAK ONUNLA OLACAKTIR.
O (HZ. MEHDİ (A.S.)) DENİZLERDE, YERLERDE VE
DAĞLARDA GİZLİ OLAN HER ŞEYİ ELDE EDECEK,
GÖKLERDE VE YERDE OLAN HER ŞEYDEN HABER VERECEKTİR.
VE ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)'DAN) BÜYÜK
BİR KİMSE DÜNYAYA GELMEYECEKTİR." (Bişarat'ül-
Ahdayn s. 242.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder