28 Mayıs 2012 Pazartesi

TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA
MEHDİYET İNANCITEVRAT'TA HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ÖZELLİKLERİ

1. ... (MEHDİ) SADECE SEDİRİNDEN
HÜKÜMDARLIK EDECEK... (Talmud: Sanhedrin 20b)

2. ... ONUN ADI HARİKA ÖĞÜTÇÜ... OLACAK.
(Tevrat: Yeşaya, 9:6)

3. ... (MEHDİ) UNUTULDUĞU/BEKLENMEDİĞİ
BİR ANDA GELECEK. (Talmud: Sanhedrin 97a)

4. (HALK MEHDİ'Yİ) BÜTÜN GÜZELLİĞİYLE GÖ-
RECEK... (Yeşaya, 33:17)

5. SEN İNSANLARIN EN GÜZELİSİN...
(Mezmurlar, 45:2)

6. Kral için söylüyorum... SEN İNSANLARIN EN
GÜZELİSİN, LÜTUF SAÇILMIŞ DUDAKLARINA…
Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. (Tevrat:
Mezmurlar, 45:1-7)

7. ... (Mehdi) ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK...
(Zekeriya, 9:10)

8. ... O ADİL KURTARICI VE ALÇAKGÖNÜLLÜ-
DÜR… (Zekeriya, 9:9)

9. ADALETİ SADAKATLE ULAŞTIRACAK.
Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini
yitirmeyecek... (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

10. BASKI GÖRÜP EZİYET ÇEKTİYSE DE AĞZINI
AÇMADI. KESİME GÖTÜRÜLEN KUZU GİBİ, kırkıcıların
önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını.
(Yeşaya, 53:7)

11. "... GÜÇLE KUVVETLE DEĞİL, ANCAK BENİM
RUHUM'LA BAŞARACAKSIN" diyor. Böyle diyor herşeye
egemen Rab. (Tevrat: Zekeriya, 4:6)

12. ... ZEVKİ RAB'BİN ŞERİATINDADIR. Ve gece
gündüz O'nun şeriatını derin derin düşünür.
(Mezmurlar, 1:2)

13. ... (Mehdi) ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK...
(Zekeriya, 9:10)

14. BAĞIRMAYACAK VE SESİNİ
YÜKSELTMEYECEK... (YEŞAYA, 42:2)

15. Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına
saf altından taç koydun. SENDEN YAŞAM İSTEDİ, VERDİN
ONA UZUN... BİR ÖMÜR. (Mezmurlar, 21:3-4)

16. ...YERYÜZÜNDE EZİLENLER İÇİN DÜRÜSTÇE
KARAR VERECEK… (Tevrat: Yeşaya, 11:4)

17. ...KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA
UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

18. ... GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜNE GÖRE YARGILAMAYACAK,
KULAĞIYLA İŞİTTİĞİNE GÖRE KARAR
VERMEYECEK. (Tevrat: Yeşaya, 11:3)

19. ... YÖNETİM ONUN OMUZLARINDA OLACAK...
(Tevrat: Yeşaya, 9:6)

20. VE MİLLETLER ARASINDA HÜKMEDECEK
VE ÇOK KAVİMLER HAKKINDA KARAR VERECEK...
(Tevrat: Yeşaya, 2:4)

21. Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] BAŞARILI OLACAK;
ÜSTÜN OLACAK, EL ÜSTÜNDE TUTULUP
ALABİLDİĞİNE YÜCELTİLECEK. (Yeşaya, 52:13)

22. Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık
verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN
İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

23. SAVAŞ ARABALARINI... UZAKLAŞTIRACAĞIM.
SAVAŞ YAYLARI KIRILACAK. KRALINIZ [HZ.
MEHDİ (AS)] ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK...
(Zekeriya, 9:10)

24. Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... SAVAŞLAR
OLMAYACAK VE BİR MİLLET DİĞER BİR MİLLETE
KILIÇ KALDIRMAYACAK... (Maimonides, Mişna Tora,
Sanhedrin 10:1)

25. ...Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde
olacak. RAB KORKUSU HOŞUNA GİDECEK...
(Yeşaya, 11:2-3)

26. Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi
(as)] TÜM İNSANLARA ALLAH'IN YOLLARINI VE
O'NDAN KORKMAYI ÖĞRETEBİLECEK...
(Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

27. Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi
(as)] bugün yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü
şöyle yazılmıştır: ÖNDERLERİ KENDİLERİNDEN BİRİ
OLACAK, YÖNETİCİLERİ KENDİ ARALARINDAN
ÇIKACAK." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b)

28. Bir kimse... KRAL MESİH'İN [HZ. MEHDİ
(AS)'IN] MUCİZELER VE HARİKALAR YAPMASI GEREKTİĞİ,
DÜNYAYA YENİ OLAĞANÜSTÜLÜKLER
GETİRECEĞİ, ÖLÜLERİ DİRİLTECEĞİ VEYA BENZERİ
İŞLER YAPACAĞI KANISINDA OLMAMALI. BU
DOĞRU DEĞİL. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların
Kanunları 11:3)

TEVRAT'TA HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE YAŞANACAK
DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN SÖZLER

Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin
tümünü onlara vereceğim. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN ULUSLAR
SENİN SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK.
(Yaratılış, 26:4)

Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın.
DOĞUYA, BATIYA, KUZEYE, GÜNEYE DOĞRU YAYILACAKSINIZ.
YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN HALKLAR SEN VE
SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK. (Yaratılış, 28:14)

Seni (Hz. İbrahim (a.s.)'i) ziyadesiyle mübarek kılacağım;
senin zürriyetini, göklerin yıldızları gibi, deniz kenarında olan
kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım; SENİN ZÜRRİYETİN
DÜŞMANLARININ KAPISINA HAKİM OLACAKTIR VE
ZÜRRİYETİN ARACILIĞIYLA YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN
MİLLETLER MÜBAREK KILINACAKLAR; çünkü sözümü
dinledin. (Yaratılış, 22:17-18)

O [HZ. MEHDİ (AS)] TÜM DÜNYAYI ALLAH'A BİRLİKTE
KULLUK ETMELERİ İÇİN ISLAH EDECEK, çünkü
şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz

omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım."
[Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların
Kanunları 11:4)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi.
BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN
ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

... SENİ [HZ. MEHDİ (AS)'I]... ULUSLARA IŞIK YAPACAĞIM.
Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi
karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)

... HALKLARA SANCAK OLACAK, ULUSLAR ONA
[HZ. MEHDİ (AS)'A] YÖNELECEK... (Yeşaya, 11:10)


BÜTÜN MİLLETLER ONU [HZ. MEHDİ (AS)'I] DİNLEMEYE
GELECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

... KIYI HALKLARI ONUN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] YASASINA
UMUT BAĞLAYACAK. (Yeşaya, 42:4)

ULUSLAR SENİN IŞIĞINA, KRALLAR ÜZERİNE DOĞAN
AYDINLIĞA GELECEK. "Başını kaldır da çevrene bir
bak, hepsi toplanmış sana geliyor..." (Yeşaya, 60:3-4)

Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra]
ULUSLAR ONUN SÖZÜNÜ DİNLEYECEK. (Yaratılış, 49:10)

... KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA
UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile
olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle İNSANLAR
ONUNLA BARIŞ YAPACAK VE TÜM ÜLKELER ONA
HİZMET EDECEK. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Gelecek zamanda, Kral Mesih [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve
DAVUD KRALLIĞINI GEÇMİŞTEKİ HAKİMİYETİNE YENİDEN
KAVUŞTURACAK. (Maimonides, Mişna Tora,
Kralların Kanunları 11:4)


[HZ. MEHDİ (AS)] EGEMENLİK SÜRSÜN DENİZDEN
DENİZE, FIRAT'TAN YERYÜZÜNÜN UCUNA DEK!
(Mezmurlar, 72:8)

O [Hz. Mehdi (as)] BÜTÜN DÜNYAYI Allah'a kulluk etmeleri
için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora,
Kralların Kanunları 11:4)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... TÜM
DÜNYANIN TEK MEŞGULİYETİ ALLAH'I BİLİP TANIMAK
OLACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların
Kanunları 12:5)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için
mümkün olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün
olacak... Çünkü şöyle yazılmıştır: "ÇÜNKÜ SULAR DENİZİ 
NASIL DOLDURUYORSA, DÜNYA DA RAB'BİN

YÜCELİĞİNİN BİLGİSİYLE DOLACAK...." (Maimonides,
Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)


O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, BÜTÜN
İNSANLAR HEP BİRLİKTE O'NU GÖRECEK... (Yeşaya,
40:5)

27 Mayıs 2012 Pazar

MUSEVİ KAYNAKLARDA HZ. MEHDİ (A.S)'IN ÇIKIŞ
ALAMETLERİ

1. Yoksulluğun artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek
gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

2. Haksız kazancın artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular
ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud,
Kethuboth 112b)

3. Açlık ve kıtlık olması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin
sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak
ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve
azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

4. Toprakların bereketinin azalması:

Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu...
Arpa, buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu.
Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün
meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12)

5. Sıkıntı ve zorluk dönemi olması:

... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı,
yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu
karanlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15)

6. Belaların ardı ardına gelmesi:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli
yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak;
her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek...

(Talmud, Sanhedrin 97a)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan
arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b)

7. Ümitsizliğin hakim olması:

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe
[Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

8. Fuhuşun yaygınlaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimlerin
toplanma meclisleri, gayri meşru evler haline gelecek...
(Talmud, Sanhedrin 97a)

9. İnsanlarda utanma hissinin azalması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında
oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...
oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmayacak...
(Talmud, Sota 49b)

10. Ahlaksızlığın artması:

Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız...
tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud,
Sanhedrin 98a)

11. Yalan ve sahtekarlıkların artması:

... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14)

İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya,
3:5)

12. İsyankarlığın artması

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...
oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına
karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b)

13. Ailevi bağların zayıflaması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki
sürede... bir adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud,
Sota 49b)

14. Münafıkların artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler
artana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)
İlim adamların sayısının azalması:
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler
sayıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

15. Savaşların artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin
sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin
bitiminde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek...
(Talmud, Sanhedrin 97a)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş
ve duman direkleri. (Yoel, 2:30)16. Ortadoğu'da kan dökülmesi:


... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret
söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce...
(Talmud, Sanhedrin 98a)

* Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta
eski bir şehir ismi.

17. Ortadoğu'da yıkımın olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...
Celile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak...
(Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49b)

* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye
Gölü'nün kuzeyinde yer alan, günümüzde İsrail'de bir bölge.


** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan,
kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.


18. İnsanların mutsuz olması:

... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu.
(Yeşaya, 24:11)

19. Depremler olması:

... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak.
Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya,
24:18-20)

20. Bir yerde sel olurken, diğer bir yerde kuraklık olması:

Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sü-

renin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine
yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım...
(Talmud, Sanhedrin 97a)

21. Irak topraklarındaki savaşa, uzak ülkelerden gelinmesi:

... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir
ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek
üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5)

* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan
eski bir şehir ismidir.

22. Yecüc ve Mecüc'ün ahir zamandaki ortaya çıkışı (I. ve II.
Dünya Savaşları):

[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile
savaşarak [geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi
(as)] devri olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını
yedi bin yıl sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b)

23. Çok uluslu bir topluluk olmaları:

... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık...
(Hezekiel, 38:15)


İNCİL'DE MEHDİYET İNANCI


HZ. ZEKERİYA (A.S), HZ. DAVUD (A.S)'IN SOYUNDAN
GELEN GÜÇLÜ BİR KURTARICIYI YANİ HZ.
MEHDİ (A.S.)'I HABER VERMEKTEDİR.

Zekeriya Peygamberin ilerisi ile ilgili bildirisi:
Eski çağlardan beri Kutsal Peygamberlerinin ağzından
bildirdiği gibi, KULU DAVUT'UN SOYUNDAN BİZİM
İÇİN GÜÇLÜ BİR KURTARICI ÇIKARDI.
Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin
elinden kurtuluşumuzu sağladı. (Luka, Bap 1, 69-70)İNCİL'DEKİ "SU TESTİSİ TAŞIYAN ADAM" 
HZ. MEHDİ (A.S.)'A İŞARET ETMEKTEDİR.

(Havariler) O'na, "Nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye
sordular. İsa onlara, "Bakın" dedi, "Kente girdiğinizde karşınıza
su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı, gideceği eve
kadar izleyin". (Luka, 9-11)

...Öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi:
"Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza.
Onu izleyin..." (Markos, 13)


FARAKLİT

Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz. Ben de
Allah'a yalvaracağım ve O size başka bir "Faraklit" gönderecektir.
(Yuhanna, 14:15-16)

Faraklit, öyle bir hakikat ruhudur ki, RAB ONU BENİM
İSMİMLE (MESİH) gönderecektir. O size her şeyi öğretecek
ve benim size söylediklerimi de tekrar hatırlatacaktır.
(Yuhanna, 14:26)

Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir ve siz
de bana şahitlik edersiniz. (Yuhanna, 15:26-27)

Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır.
Çünkü ben gitmezsem Faraklit size gelmez. Ama ben
gidersem, Allah onu size gönderir. (Yuhanna, 16:7)

Faraklit geldiğinde bütün alemi hataları sebebiyle kınar
ve onları terbiye eder. (Yuhanna, 16:8)

Günah için, çünkü bana iman etmezler. Salah için, çünkü
Allah'a gidiyorum ve artık beni göremezsiniz. Ve hüküm için,
çünkü bu dünyanın reisinde hükmedilmiştir. Size söyleyecek
daha çok şeylerim var, fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakikat
ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek. Zira kendiliğinden
söylemeyecektir, fakat her ne işitirse söyleyecek
ve gelecek şeyleri size bildirecektir. (Yuhanna, 16:9-13)

Mesih şöyle dedi: Artık ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü
BU ALEMİN REİSİ GELİYOR. Bende asla onun nesnesi yoktur.
(Yuhanna, 14:30)
HİNDU METİNLERİNDE AHİR ZAMAN VE HZ. MEHDİ
(A.S.)'A İŞARETLER

"Kali-yuga": Ahlak bozukluğu, yıkım dönemi (Ahirzaman)
"Kali" : Bu bozulma dönemin hakim lideri. Kötülükleri, acıları,
bozulmayı temsil eden negatif güç. (Deccal)
"Kalki" : Bozulma dönemine son vermek için gelecek kişi.
(Hz. Mehdi (a.s.))
"Satya-yuga": Doğruluk ve manevi saflık dönemi. (Altınçağ)
Hinduların Vişnu mezhebinin kitaplarından

"Srimad Bhagavatam"ın 12. bölümü,
bozulma dönemini anlatır:

DECCAL-KALİ

12.2.1: Kali (Deccal) döneminin güçlü etkisinden dolayı
din, doğruluk, temizlik, hoşgörü, şefkat... gün be gün azalacak.

12.2.6: Mideyi doldurmak yaşam amacı olacak, arsızlar
doğru kabul edilecektir.

12.2.9: İnsanlar açlık ve yüksek vergilerle zorlanacak...
Kuraklıkla vurulacaklar, tümüyle mahvolacaklardır.

12.2.10: Halklar soğuk, rüzgar, sıcak, yağmur ve karla
azaplanacak. Daha sonra savaşlar, açlık, susuzluk,

12.3.43: Ah Kral, Kali (Deccal) dönemindeki insanların
zihni ateizmle sapacak...

12.2.3: Erkekler ve kadınlar yalnız yüzeysel çekicilik nedeniyle
birlikte olacaklar, iş yerlerinde başarı dolandırıcılığa
dayanacaktır...

12.3.25: Kali (Deccal) döneminde insanlar aç gözlü, ahlaksız,
merhametsiz olacaklar ve birbirleriyle sebep olmaksızın
savaşacaklar. Maddi isteklerle bedbaht olup, hırslanacaklar,
Kali-yuga (Ahirzaman) döneminde insanlık neredeyse
tümüyle barbardır.

12.3.30: Dolandırıcılık, yalancılık, tembellik, uyuşukluk,
zulüm, depresyon, ağlamalar, şaşkınlık, korku ve yokluk
yaygınlaştığında, bu Kali (Deccal) dönemi, cehaletin yaşandığı
dönemdir.

12.3.31: Kali (Deccal) dönemindeki kötülükler nedeniyle
insanlar basiretsiz, bedbaht, açgözlü, şehvet düşkünü olacaklar
ve onlara yoksulluk isabet edecek. Kadınlar iffetsiz
olacaklar, bir erkekten diğerine serbestçe gezecekler.

12.3.24: Kali (Deccal) döneminde dini ilkelerin yalnız dörtte
biri kalır. Son kalanlar da sürekli giderek artan dinsizlik
sonucunda azalacak ve sonunda tümüyle terk edilecektir.


AHİR ZAMAN-KALİ-YUGA

12.2.6: Dinin gerekleri yalnız itibar için yerine getirilecektir.

12.3.39-40: Bozulma döneminde insanlar huzursuz yaşayacaklar.
Açlık ve vergilerle zayıf düşecekler, sürekli korku
ve kuraklık korkusuyla sıkıntıya düşecekler. Yeterli giysileri,
gıdaları ve içecekleri olmayacak... Kali-yuga (Ahirzaman)
insanlar hayalet gibi, karanlık canlılar gibi gözükecekler.

12.3.41: Kali-yuga (Ahirzaman) döneminde erkekler birkaç
kuruş için bile birbirlerinden nefret edecekler. Tüm
dostluk ilişkilerini bırakacaklar, kendilerini öldürmeye veya
yakın akrabalarını öldürmeye hazır olacaklar.

12.3.42: Erkekler yaşlı anne babalarını, çocuklarını veya
saygın eşlerini korumayacaklar. Tümüyle aşağılık durumda
sadece kendi midelerini ve şehvetlerini düşünecekler.

12.2.2: Kali-yuga'da (Ahirzamanda) kişinin sadece zengin
olması... üstünlük sayılacaktır. Kanun ve adalet ise ancak sadece
kişinin gücüne göre uygulanacaktır.

12.2.4: Kelime oyunları yapmada ustalık yapanlar eğitimli
alimler olarak tanınacaktır.

12.2.5: Bir kişinin parası olmazsa, değerli olmadığı yönünde
karar verilecek, münafıklık erdem olarak kabul görecektir.

12.3.32: Şehirlerde hırsızlar hakim olacak... (Kutsal metinler)
ateistlerin şüpheli yorumlarıyla bozulacak, politik liderler
vatandaşları neredeyse tüketecekler, sözde rahipler ve insanlar
midelerinin ve hevalarının düşkünü olacaklar.

12.3.34: Kadınlar... utanma duygularını tümüyle
kaybedecekler. Her zaman merhametsizce konuşacaklar, her
türlü sahtekarlık, aldatmaca ve arsızlık sergileyecekler.

12.3.35: İş adamları aşağılık ticari faaliyetler yapacaklar,
paralarını dolandırıcılıkla kazanacaklar. Zorda olmasalar dahi,
insanlar aşağılık meslekleri kolaylıkla kabullenecekler.

12.2.7: Yeryüzü ahlaksız bir nüfusla dolacak, sosyal sınıflar
içinde kendini en güçlü gösteren politikada iktidar olacaktır.

HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ

12.2.12-16: Kali (Deccal) döneminin son zamanlarında...
dini ilkeleri izleyenler zarara uğramış olacaklar... insanların
sözde dinleri çoğunlukla ateizm olacaktır. Kralların çoğu
hırsızlık yapacak, insanlar çalarak, yalan söyleyerek, gereksiz
zulüm yaparak yaşayacak ve sosyal sınıflar en alt seviyeye
düşecektir... Mescitlerin dünyevi evlerden farkı kalmayacak...
Bitkiler ve yeşillikler zayıflaşacak, tüm ağaçlar bodur
kalacaktır. Bulutlar şimşeklerle yüklü olacak, evlerde dindarlık
kalmayacak ve tüm insanlar eşeklere benzeyecektir. Bu
dönemde yeryüzüne Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi
(a.s.)) gelecektir. Saf manevi faziletlerle hareket edecek, ebedi
dini kurtaracaktır.

12.2.17: Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)), tüm hareketli
ve hareketsiz canlıların manevi lideri... dinin ilkelerini
korumak ve mübarek dindarları maddesel işlerin tesirinden
kurtarmak için doğacaktır.

12.2.19-20: Kalki (Hz. Mehdi (a.s.)), yeryüzünün hükümdarı...
benzersiz ihtişamıyla, son derece süratle atını sürecek...

12.2.21: Tüm sahtekar krallar etkisiz hale getirdikten sonra,
şehirlerin ve kasabaların sakinlerinin... zihinleri manevi
saflığa kavuşacaktır.


12.2.23: Allah'ın Yüce Şahsiyeti, yeryüzünde Kalki (Hz.
Mehdi (a.s.)) olarak, dinin koruyucusu sıfatıyla geldiğinde,
Satya-yuga (Altınçağ) başlayacak ve insan toplulukları erdemli
nesiller yetiştirecektir.

12.3.45: Kali-yuga'da (Ahirzamanda), eşyalar, yerler ve
hatta insan kişiliklerinin hepsi kirlenmiş olacak. Allah'ın
Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)), bütün kiri Allah'ı, zihnine
yerleşik kılanın hayatından giderebilecek.

12.3.50: Benim sevgili Kralım, Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz.
Mehdi (a.s.)), denetleyicidir... bütün varlıkların koruyucusudur.


HİNDU İNANCINDA MEHDİYET KAVRAMI

1- En eski akidelerden biri, Hinduların inancıdır.
Hindularca semavî kitap olarak kabul edilen Vedalar'da şöyle
yazılmıştır: "DÜNYANIN TAHRİP OLMASINDAN SONRA,
AHİR ZAMANDA BÜTÜN MAHLUKLARIN ÖNDERİ
OLACAK MANSUR ((Nasr. dan) Yardım görmüş. Muzaffer.
Zafer bulmuş., Cenab-ı Hak tarafından her işinde nusrete mazhar
olunan,) İSMİNİ TAŞIYAN BİR PADİŞAH ORTAYA ÇIKACAK.
O, BÜTÜN CİHANI FETHEDİP, KENDİ DİNİNE
SOKACAKTIR. O, MÜMİN VE KÂFİR HERKESİ TANIYACAK
VE ONUN ALLAH'TAN İSTEDİĞİ HER ŞEY OLACAKTIR."
(Bişarat'ül-Ahdeyn, s.245.)
"Dünyanın padişahlığı ve devleti, iki cihanın efendisi büyük
Kaşin'in oğlu ile son bulacaktır. O (HZ. MEHDİ (A.S.))
DÜNYANIN DOĞU VE BATISINDA BULUNAN BÜTÜN
DAĞLARA HÜKÜM SÜRECEK KİMSEDİR. O (Hz. Mehdi
(a.s.)) bulutlara binecek, melekler onun emrinde olacak, cinler
ve insanlar ona hizmet edecektir. O (Hz. Mehdi (a.s.)) ekvatorun
altında olan Sudan'dan kuzey kutbun altında olan
Sibirya'ya ve okyanusların ötesine egemen olacaktır.
ALLAH'IN DİNİ, BİR DİN OLACAK; ALLAH'IN DİNİ İHYA
EDİLECEK VE ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) İSMİ
'AYAKTA OLAN' (KAİM) OLACAKTIR." (Bişarat'ül-
Ahdayn, s. 242.)

Yine Hinduların Opanşad' adlı kitaplarında şöyle geçer:
"Vişno'nun onuncu mazharı Kalki (Hz. Mehdi (a.s.)), SON ZAMANDA
veya demir asrında BEYAZ BİR ATA BİNMİŞ OLARAK
elinde KUYRUKLU YILDIZ GİBİ parlak ve yalın bir kılıç
olduğu hâlde zahir olacak ve KÖTÜLERİ TAMAMIYLA
FİKREN MAĞLUP EDECEK, YARATILIŞI YENİ BAŞTAN
YENİLEYECEK VE İYİLİĞİ TEKRAR GETİRECEKTİR."
(Opanşad kitabı, s. 737.)

Yine Hinduların Bask kitabında şöyle yazmıştır: "DÜNYA
HAYATI AHİR ZAMANDA HÂKİM OLACAK ADİL BİR
PADİŞAHLA (HZ. MEHDİ (A.S.) İLE) SONA ERECEKTİR.
O (HZ. MEHDİ (A.S.)) MELEKLERİN VE İNSANLARIN
ÖNDERİDİR. DOĞRULUK VE HAK ONUNLA OLACAKTIR.
O (HZ. MEHDİ (A.S.)) DENİZLERDE, YERLERDE VE
DAĞLARDA GİZLİ OLAN HER ŞEYİ ELDE EDECEK,
GÖKLERDE VE YERDE OLAN HER ŞEYDEN HABER VERECEKTİR.
VE ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)'DAN) BÜYÜK
BİR KİMSE DÜNYAYA GELMEYECEKTİR." (Bişarat'ül-
Ahdayn s. 242.)
ZERDÜŞTLÜKTE MEHDİLİK İNANCI


- Eski İran'da yaygın olan ve Hint- Avrupa kültürüne ait
putperest bir din olarak bilinen zerdüştlük İslam dini öncesinde
gelmiş ancak zaman içinde aslından tamamen saptırılıp tahrif
edilmiş, muhtemelen hak bir din olabilir.

- 2600 yıl önce varolan ve bugün tamamen tahrif olan bu
batıl dini, Allah'ın hak bir din olarak Mezopotamya bölgesinde
yaşayan halklara bir peygamber aracılığıyla göndermiş olduğu
anlaşılmaktadır. (Doğrusunu Allah bilir.)

- Zerdüştlükte Aklın Efendisi olarak adlandırdıkları
Allah'tır.

- Allah'a yardımcı olarak melekler bulunmaktadır.

- Kötülüğü ise ehrimen yani şeytan temsil etmektedir.
Zerdüşt inançlarına göre kıyamet günü Allah ve onun safında
yer alanlar galip geleceklerdir.

- Ayrıca insanlara dünyada güzel bir hayat yaşatacak
olan, zuhur ettiği vakit dünyaya güzellik, fayda, huzur ve barış
getirecek olan bir kurtarıcıdan yani Hz. Mehdi (a.s.)'dan
de bahsedilmektedir.

Zerdüşt inancında SAUŞYANT (DÜNYANIN KURTARICISI)
adında biri zuhur edecek ve ehrimen'i yani şeytanı malup
ederek dünyayı şeytanın etkisinden kurtaracaktır. Bu
inanca göre Suaşyant olarak tanımlanan kişi Hz. Mehdi
(a.s.)'dır ve ahir zamanda dünyayı şeytandan ve onun etkisinden,
onun dinsiz felsefelerinden ve ideolojilerinden temizleyecektir.


Zerdüştün öğrencisi Camasb'ın kendi adıyla meşhur olan
kitabında şöyle geçer: "Araplar diyarından, Haşim
Oğulları'ndan (Peygamberimiz (s.a.v.)'in mensubu olduğu
sülaledir) birisi çıkacaktır. O, heybetli, ..., büyük başlıdır;
ceddinin dini üzeredir; çok kalabalık bir orduyla İran'a gidecek,
oraları onaracak ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
Onun adaleti sayesinde, kurtla koyun bir arada su içecektir."
(Camasbname)

"Cihanın güneşi ve zamanın padişahı olarak adlandırılan
peygamberin kızının zürriyetinden olan bir kimse, o peygamberin
son vasisi olarak Allah'ın hükmüyle dünyanın ortası
olan Mekke'de padişah olacaktır. Onun devleti kıyamete
kadar sürecektir. Onun hükümdarlığından sonra dünya hayatı
sona erecek, gökyüzü dürülecek, yerküre suya dalacak,
dağlar kaybolup gidecek. O, Yezdan'ın (Allah'ın) ... asi kulu
olan büyük Hermen'i (büyük şeytanı) yakalayıp hapsedecektir...
(Camasbname)

"Şuşyant Hz. Mehdi (a.s.), dini dünyaya yayacak, fakirlik
ve yoksulluğu yeryüzünden kaldıracak, iyileri kötülerin elinden
kurtaracak, dünya insanlarına fikir, konuşma ve eylem birliğini
getirecektir." (Camasbname, s. 121.)

"FEREVHER ESTEVT'E SELAM GÖNDERİYORUZ O
KİMSE Kİ ONA "SAUŞYANT (HZ. MEHDİ (A.S.)) VE

ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)) DERLER. (Ferverdin
Yeşt, 128-129, paragraf)

Zerdüştlerin kitabı olan Ferverdin Yeşt'de Hz. Mehdi
(a.s.)'ın gelmesiyle birlikte dünya üzerinde tüm canlı varlıkların
çok müreffeh, huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşacakları
ifade edilmiştir.

"O TÜM MADDİ VARLIKLARA YARAR VERECEĞİ
İÇİN ONA SAUŞYANT DERLER."
"DÜNYADA İSMİ VE CANI OLAN HER ŞEY ONUN
IŞIĞI İLE FENA BULMAYAN YAŞAMA KAVUŞACAĞI
İÇİN ONA ESTEVT İRİTE DERLER." (Ferverdin Yeşt, 128-
129, paragraf)

"... ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)), MİZDA AHURA'NIN
(ALLAH'IN) ELÇİSİ OLARAK ZUHUR ETTİĞİ ZAMAN
DOĞRU DÜRÜST, DÜNYAYI YALANDAN TEMİZLEYECEKTİR.
... O (HZ. MEHDİ (A.S.)) BİLGİLİ GÖZLERLE
YARATICI'YA BAKACAKTIR ... ESTEVT İRİTE'NİN (HZ.
MEHDİ (A.S.)'IN) MUZAFFER YARDIMCILARI DA
ONUNLA ZUHUR EDECEKLERDİR ..."
(Zamyad Yeşt, 89-93 paragraf)

"Bütün dertlerin ve acıların çaresi ve ilâcı onun (Hz. Mehdi
(a.s.)'ın) vesilesiyledir. O (Hz. Mehdi (a.s.)) acıyı, hastalığı, ihtiyarlığı,
zulmü, dinsizliği ve fesadı kökten yok edecek, kötü insanları
fikren mağlup edip onları iktidardan düşürecektir."
(Şuşyant, s. 104.)
PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İN ALLAH’IN İZNİYLE 
GAYBTEN HABERLER VERDİĞİNE DAİR BAZI 
ÖRNEKLER


ALLAH'IN GAYBI, ELÇİLERİNDEN DİLEDİĞİNE
BİLDİRDİĞİNE DAİR KURAN AYETLERİ

GAYBI ALLAH'TAN BAŞKA KİMSENİN
BİLMEYECEĞİNE DAİR AYETLER

De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse
bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar."
(Neml Suresi, 65)

Gaybın anahtarları O'nun Katındadır, O'ndan başka hiç
kimse gaybı bilmez... (Enam Suresi, 59)

ALLAH KULLARINDAN DİLEDİKLERİNE GAYBI
BİLDİRİR

O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini)
kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.) Ancak elçileri
(peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler)
başka... (Cin Suresi, 26-27)


... Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama
Allah, elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve
elçisine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız, sizin için
büyük bir ecir vardır. (Al-i İmran Suresi, 179)

Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz.
Onlardan hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye
kalemleriyle kur'a atarlarken sen yanlarında değildin; çekişirlerken
de yanlarında değildin. (Al-i İmran Suresi, 44)

Bunlar: Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.
Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde
sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva sahiplerinindir. (Hud
Suresi, 49)

Bu, sana (ey Muhammed) vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.
Yoksa onlar, (Yusuf'un kardeşleri) o hileli-düzeni
kurarlarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman
sen yanlarında değildin. (Yusuf Suresi, 102)
Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti.
Derken o (eşlerinden biri), bunu haber verip Allah da ona
bunu açığa vurunca, o da (Peygamber) bir kısmını açıklamış bir
kısmını (söylemekten) vazgeçmişti. Sonunda haberi verince
(eşi) demişti ki: "Bunu sana kim haber verdi?" O da: "Bana bilen,
(herşeyden) haberdar olan (Allah) haber verdi" demişti.
(Tahrim Suresi, 3)


HZ. İSA (A.S.)

Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten
ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki
Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir
elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık
belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. (Saff
Suresi, 6)

... Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm.
Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır."
(Al-i İmran Suresi, 49)

HZ. YUSUF (A.S.)

Dedi ki: "Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa,
ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber
veririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir... (Yusuf
Suresi, 37)

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'E KIYAMETE
KADAR OLAN BAZI OLAYLARIN
BİLDİRİLDİĞİNE DAİR HADİSLER

İmam Taberani 'nin naklinde İbn-i Ömer (r.a.) kainatın
hocası Efendimiz Hazretleri'nden rivayet eder: "GERÇEKTEN
HAK TEALA HAZRETLERİ DÜNYANIN TAMAMINI
BANA YÜKSELTTİ. YANİ DÜNYANIN HER YERİNİ BENİM
KARŞIMA TUTTU. BEN O DÜNYAYA VE KIYAMET
GÜNÜNE DEĞİN ONDA OLACAK HADİSELERE ŞU
AVUCUMUN İÇİNE BAKTIĞIM GİBİ BAKARIM."
(Mevahib-i Ledünniyye, Osmanlıcaya çeviren: Baki, 2. Cilt,
sf.376)

Hz. Huzeyfe anlatıyor: "Resulullah (s.a.s) bir gün kalktı;
bize kıyamete kadar olacak şeyleri anlattı. Bunları belleyen
belledi, unutan unuttu. Bu arkadaşlarım bunu bilirler.
Resulullah (s.a.s)'ın haber verip de, benim zamanla unuttuğum
şeyleri, o şey olduğunda hatırlıyorum. Tıpkı, kişi birisini
yokluğunda hatırlamayıp onu gördüğünde tanıması gibi..."
(Tirmizi, Fiten: 23)

Yine O şöyle demiştir: "Rasûlullâh (sav) bana kıyamete
kadar olacakları anlattı. Ben O'na olacak herşeyden sordum,
sadece Medine halkını neyin çıkaracağını sormadım.
(Müslim, Fiten ve Eşrâtu's-Sâat (18/16 Nevevi Şerhi)

Ebû Zeyd Amr b. Ahtab el-Ensârî (ra) şöyle demiştir:
"Rasûlüllâh (sav) bize sabah namazını kıldırdıktan sonra
minbere çıktı, öğleye kadar hutbe verdi ve indi. Namazı kıldı.
Sonra minbere çıktı. Güneş batana kadar hutbe verdi.
Bize olmuş ve olacak şeyleri anlattı. Onları en iyi bilenimiz
en çok ezberleyenimizdir." (Müslim, Fiten ve Eşrâtu's-Sâat
(18/16 Nevevi Şerhi)

Huzeyfe b. Yemân (ra) şöyle demiştir: "Vallahi ben kıyamete
kadar olacak fitneleri insanlar içinde en iyi bilenim.
Rasûlullâh (sav) bana gizli olarak anlattığı bu şeyleri başka
kimseye anlatmamıştır. Fakat Rasûlüllâh (sav) fitneleri benim
de içinde bulunduğum bir mecliste anlatıyordu.
Fitneleri sayarak dedi ki: (Onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir
şeyin peşini bırakmaz, bazıları yaz rüzgârı gibidir.
Küçüğü de vardır, büyüğü de.)"

Huzeyfe şöyle demiştir: "Benden başka o mecliste bulunan
insanların hepsi gitti." (Müslim, Fiten ve Eşrâtu's-Sâat (18/16
Nevevi Şerhi))

Resulullah (s.a.s), kendisinin bu farklılığına şu sözleriyle
dikkat çeker: "Ben sizin görmediğinizi görür, duymadığınızı
duyarım." (Tirmizi, Zühd: 9; İbn Mace, Zühd, 19 D. el-Marife,
Beyrut, 1996)

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)’İN OLACAĞINI
BİLDİRİP, O HAYATTAYKEN GERÇEKLEŞMİŞ
OLAN BAZI OLAYLAR

Bir gün Resulullah (s.a.s) mihraptayken der: "Saflarınızı
düzgün tutun. Ben sizi önümde iken gördüğüm gibi, sırtım
dönük olduğunda da görürüm." (Buhari, Ezan: 72)

Hz. Peygamber (s.a.s), Bedir Savaşı'ndan bir gün önce
küfrün liderlerinden kimin nerede öldürüleceğini teker teker
haber vermiştir. (Müslim, Cennet: 76)

Habeş kralı Necaşi'nin öldüğü gün Hz. Peygamber (s.a.s)
ashabına: "Bugün bir kardeşiniz vefat etti. Haydi namazını
kılalım" der. Kalkarlar, onun cenaze namazını kılarlar.
(Buhari, Cenaiz: 55)

Bir hadiste Peygamberimiz (sav) Ebu Süfyan'ın içinden
geçirdiklerine bir cevap vermiş ve Ebu Süfyan bu durum karşısında
bu mübarek insanın peygamberliğine şahitlik ettiğini
söylemiştir:
Ebu Süfyan mescidin bir kenarında oturuyordu. Birgün
Rasulullah (sav) elbisesine bürünerek evinden çıktı. Ebu Süfyan oturduğu
yerden: "Acaba bu ne ile mağlub etti" dedi. Rasulullah (sav)
Ebu Süfyan'ın yanına gelip eliyle onun sırtına vurdu ve: "Seni Allah
ile mağlup ettim" dedi. Ebu Süfyan: "Senin Allah Rasulu olduğuna
şahitlik ederim" dedi. (Haris; İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye
4, Tevhid Yayınları, 1996, 3839, s. 17)

Peygamber Efendimiz (sav)'in insanların içinden geçirdiklerini
anlayıp, buna göre cevap vermesine bir diğer örnek
ise Vabısa (r.a.) ile ilgili olan hadistir:
Resulullah (sav)'a geldim. Niyetim iyilik ve günahtan ona sormadık
bir şeyi bırakmamaktı. Etrafını Müslümanlardan bir cemaat
çevirmişti, durmadan ona sorup fetva istiyorlardı. Onları yara yara
ilerlemek istedim.
- "Allah Resulünden uzak dur, ey Vabısa!" dediler. Şöyle cevap
verdim: - Bırakın beni de ona iyice yaklaşayım! Kendine yakın olmak istediğim
insanların en sevimlisidir o!
- "Bırakın Vabısa'yı!" buyurdu. İki veya üç kere de bana hitaben:
- "Ey Vabısa yaklaş!" dedi. Nihayet O'na yaklaşıp önünde oturdum.
Bana şöyle buyurdu:
- "Ey Vabısa" sana ben mi haber vereyim, yoksa sen mi bana
sorarsın!"
- Bilakis sen bana haber ver! dedim. Şöyle buyurdu:
- İyilik ve günah hakkında sormak için geldin değil mi?
- Evet! dedim. Bunun üzerine parmaklarının uçlarını bir araya
getirip onlarla göğsüme vurarak şöyle buyurdu:
"Ey Vabısa, kalbine danış, kendine danış! –iyilik, insanlar sana
fetva verseler, fetva vermeseler de, kendi kalbinin yatıştığı şeydir; günah
da, kalbi kazıyan (rahatsız eden) göğüste dolaşıp duran şeydir!"
(İbn-i Kesir, Peygamberimiz (sav)'in Şemaili, Mucizeleri, Çelik
Yayınevi, s. 361)
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMANA
YÖNELİK OLAYLARI HABER VERDİĞİ BAZI
HADİSLER

1. Kabe Baskını (Hicri 1400'in ilk günü – 1 MUHARREM
1400) (1979)

Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan
gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler,
sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak,
hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.
(Kıyamet Alametleri, s. 168-169)
İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler.
Mina'ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, ka-

bilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar
kan gölü içinde kalır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)

2. Kabe'de Kan Akıtılması (1987)

Resulullah buyurdu: Ramazan'da bir seda, Şevval'de bir
ses, Zilkade'de kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar.
Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur, öyle ki orada
taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar. (Kitab-ül
Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 31)
Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler
(kanlı harpler) olur. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 34)

3. Doğu Tarafından Geceyi Aydınlatan Büyük
Bir Ateşin Görülmesi (1979)

Hüseyin b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
"GÖKYÜZÜNDE DOĞU CİHETİNDEN, GECEYİ AYDINLATAN
BÜYÜK BİR ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜZ VAKİT, İŞTE O AN,
HZ. MEHDİ (A.S.)'IN GELİŞ VAKTİDİR." (Mer'iy b. Yusuf b.
Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr
Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

4. İran-Irak Savaşı (1980)

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları,
Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri, s. 166)


5. Fırat'ın Suyunun Kesilmesi

Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması
zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden
bir şey almasın. (Riyazü's Salihin, 3/332)
Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet
kopmayacaktır. İnsanlar onun için harb edecek ve her yüz kişiden
doksan dokuzu öldürülecek, onlardan her adam, "keşke
kurtulan ben olsaydım", diyecektir, buyurmuşlar. (Sahih-i
Müslim, 11/320)

6. Iraklıların Parası Kalmayacak

"Irak halkına ölçeğin (gıdanın) ve dirhemin (paranın) yasaklanması
yakındır. Sahabi sorar: 'Ya Resulullah, bu nasıl olacak?'
Resulullah cevap verir: 'Acemler bunu yapacak. Bunları,
Irak ehlinden men edecekler. " (Müslim, Fiten: 67)
"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri
bir para hemen hemen kalmayacak." (Kenzul
Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45)

7. Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... (Risalet-ül
Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

8. Bir Ordunun Kaybolması

Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani,
semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve
günahsız insanların öldürülmesidir. (Naim Bin Hammad)

...Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde
iken yere batırılacaklardır. (Müslim'den; Geleceğin Tarihi 4,
s.31)
Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri
batar, ortadakiler de kurtulmaz. (Hanbel, Tirmizi, İbni
Mace, Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

9. Afganistan'ın İşgali (1979)

Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah
Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. ''
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

10. Ramazan Ayında 15 Gün Arayla Ay ve
Güneş tutulması (1981-1982)

Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi,
Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in
tutulmasıdır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 47)
Ramazan'ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır.
(Kıyamet Alametleri, s. 199)
Onun saltanatı zamanında, Ramazan Ayı'nın on dördünde
Güneş tutulacaktır, o ayın ilkinde ise Ay kararacak...
(Mektubat-ı Rabbani, 380. Mektup, 2/1163)


11. Kuyruklu Yıldızın Doğması
HALLEY KUYRUKLU YILDIZI (1986)

O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız
görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 53)

12. Fitnelerin Artması

"Fitneler olacak. O fitnelerde oturan ayakta olandan, ayakta
olan yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacak.
Ona yaklaşan kendini kurtaramayacak. Kim o fitnelerde bir
melce, bir sığınak bulursa, onunla kendini kurtarsın. (Buhari,
Fiten: 9; Müslim, Fiten: 10; Tirmizi, Fiten: 29.)
"Zaman birbirine yaklaşacak. Amel azalacak. Cimrilik artacak.
Fitneler zuhur edecek. HERC çoğalacak. " derler: 'HERC
nedir?' Resulullah cevap verir: 'Öldürmek, öldürmek'. (Buhari,
Fiten:5)

13.Boynuzu Andıran İki Uçlu Yıldızın Çıkışı
LULİN KUYRUKLU YILDIZI (2009)

Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Vaad edilen
Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik
Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ,
MÜNEVVER BİR BOYNUZ ÇIKAR." (İmam-ı Rabbani,
Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)


14. Ekonomik Durumun Kötüleşmesi

Herkesin az kazançtan yakınması... Paraları için zenginlerin
saygı görmesi... (Kıyamet Alametleri, s. 146)
Piyasanın durgun olması, kazançların azalması... (Kıyamet
Alametleri, s. 148)
İşlerin kesad gitmesi. Herkes "satamıyorum, alamıyorum,
kazanamıyorum!" diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, s. 152),
(Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

15. Azerbaycan'ın İşgal Edilmesi (1990)

...Ebu Basîr der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam
şöyle buyurdu: Babam bana şöyle buyurdu: AZERBAYCAN'DAN
MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE
HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK.
BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN. Biz ne yaparsak
siz de onu yapın. (Yani biz evde otururken siz de oturun).
Ve bizim kıyam edenimiz (Hz. Mehdi (a.s.)) hareket ettiğinde
süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun... (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)

16. Tozlu Dumanlı Bir Fitne (11 Eylül 2001)

Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri
takip edecek...

17. Kuraklığın Yaşanması

"Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu
tutar. Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte
ikisini yağdırır. Yeryüzü, bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci
yılda gökyüzü normal yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz.
Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü yılda
ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü de bitkisinden
hiçbirini bitirmez." (Ebu Davud, İbni Mace, Taberani;
Geleceğin Tarihi 3, s. 241)

18. Depremlerin Çoğalması

"DEPREMLER ÇOĞALMADIKÇA, fitneler zahir olmadıkça,
cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz." (Kıyamet
Alametleri, s. 109)
"Ümmetimde ZELZELELER olur. Öyle ki, BU ZELZELELERDE
ON BİN, YİRMİ BİN, OTUZ BİN KİŞİ ÖLÜR. Allah,
bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise
azap kılar." (İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan,
Mevsim Yayıncılık, sf.81)

19. Vatikan'da Deprem (2009)

"… Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri … (Roma'yı) tesbih ve
tekbirle feth edeceklerdir… O şehrin (VATİKAN'IN) surları
bir bir yıkılacaktır..." (Muhammed B. Resul El Hüseyin El
Berzenci, Kıyamet Alametleri, sf. 204)