27 Mayıs 2012 Pazar

ZERDÜŞTLÜKTE MEHDİLİK İNANCI


- Eski İran'da yaygın olan ve Hint- Avrupa kültürüne ait
putperest bir din olarak bilinen zerdüştlük İslam dini öncesinde
gelmiş ancak zaman içinde aslından tamamen saptırılıp tahrif
edilmiş, muhtemelen hak bir din olabilir.

- 2600 yıl önce varolan ve bugün tamamen tahrif olan bu
batıl dini, Allah'ın hak bir din olarak Mezopotamya bölgesinde
yaşayan halklara bir peygamber aracılığıyla göndermiş olduğu
anlaşılmaktadır. (Doğrusunu Allah bilir.)

- Zerdüştlükte Aklın Efendisi olarak adlandırdıkları
Allah'tır.

- Allah'a yardımcı olarak melekler bulunmaktadır.

- Kötülüğü ise ehrimen yani şeytan temsil etmektedir.
Zerdüşt inançlarına göre kıyamet günü Allah ve onun safında
yer alanlar galip geleceklerdir.

- Ayrıca insanlara dünyada güzel bir hayat yaşatacak
olan, zuhur ettiği vakit dünyaya güzellik, fayda, huzur ve barış
getirecek olan bir kurtarıcıdan yani Hz. Mehdi (a.s.)'dan
de bahsedilmektedir.

Zerdüşt inancında SAUŞYANT (DÜNYANIN KURTARICISI)
adında biri zuhur edecek ve ehrimen'i yani şeytanı malup
ederek dünyayı şeytanın etkisinden kurtaracaktır. Bu
inanca göre Suaşyant olarak tanımlanan kişi Hz. Mehdi
(a.s.)'dır ve ahir zamanda dünyayı şeytandan ve onun etkisinden,
onun dinsiz felsefelerinden ve ideolojilerinden temizleyecektir.


Zerdüştün öğrencisi Camasb'ın kendi adıyla meşhur olan
kitabında şöyle geçer: "Araplar diyarından, Haşim
Oğulları'ndan (Peygamberimiz (s.a.v.)'in mensubu olduğu
sülaledir) birisi çıkacaktır. O, heybetli, ..., büyük başlıdır;
ceddinin dini üzeredir; çok kalabalık bir orduyla İran'a gidecek,
oraları onaracak ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
Onun adaleti sayesinde, kurtla koyun bir arada su içecektir."
(Camasbname)

"Cihanın güneşi ve zamanın padişahı olarak adlandırılan
peygamberin kızının zürriyetinden olan bir kimse, o peygamberin
son vasisi olarak Allah'ın hükmüyle dünyanın ortası
olan Mekke'de padişah olacaktır. Onun devleti kıyamete
kadar sürecektir. Onun hükümdarlığından sonra dünya hayatı
sona erecek, gökyüzü dürülecek, yerküre suya dalacak,
dağlar kaybolup gidecek. O, Yezdan'ın (Allah'ın) ... asi kulu
olan büyük Hermen'i (büyük şeytanı) yakalayıp hapsedecektir...
(Camasbname)

"Şuşyant Hz. Mehdi (a.s.), dini dünyaya yayacak, fakirlik
ve yoksulluğu yeryüzünden kaldıracak, iyileri kötülerin elinden
kurtaracak, dünya insanlarına fikir, konuşma ve eylem birliğini
getirecektir." (Camasbname, s. 121.)

"FEREVHER ESTEVT'E SELAM GÖNDERİYORUZ O
KİMSE Kİ ONA "SAUŞYANT (HZ. MEHDİ (A.S.)) VE

ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)) DERLER. (Ferverdin
Yeşt, 128-129, paragraf)

Zerdüştlerin kitabı olan Ferverdin Yeşt'de Hz. Mehdi
(a.s.)'ın gelmesiyle birlikte dünya üzerinde tüm canlı varlıkların
çok müreffeh, huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşacakları
ifade edilmiştir.

"O TÜM MADDİ VARLIKLARA YARAR VERECEĞİ
İÇİN ONA SAUŞYANT DERLER."
"DÜNYADA İSMİ VE CANI OLAN HER ŞEY ONUN
IŞIĞI İLE FENA BULMAYAN YAŞAMA KAVUŞACAĞI
İÇİN ONA ESTEVT İRİTE DERLER." (Ferverdin Yeşt, 128-
129, paragraf)

"... ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)), MİZDA AHURA'NIN
(ALLAH'IN) ELÇİSİ OLARAK ZUHUR ETTİĞİ ZAMAN
DOĞRU DÜRÜST, DÜNYAYI YALANDAN TEMİZLEYECEKTİR.
... O (HZ. MEHDİ (A.S.)) BİLGİLİ GÖZLERLE
YARATICI'YA BAKACAKTIR ... ESTEVT İRİTE'NİN (HZ.
MEHDİ (A.S.)'IN) MUZAFFER YARDIMCILARI DA
ONUNLA ZUHUR EDECEKLERDİR ..."
(Zamyad Yeşt, 89-93 paragraf)

"Bütün dertlerin ve acıların çaresi ve ilâcı onun (Hz. Mehdi
(a.s.)'ın) vesilesiyledir. O (Hz. Mehdi (a.s.)) acıyı, hastalığı, ihtiyarlığı,
zulmü, dinsizliği ve fesadı kökten yok edecek, kötü insanları
fikren mağlup edip onları iktidardan düşürecektir."
(Şuşyant, s. 104.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder