27 Mayıs 2012 Pazar

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMANA
YÖNELİK OLAYLARI HABER VERDİĞİ BAZI
HADİSLER

1. Kabe Baskını (Hicri 1400'in ilk günü – 1 MUHARREM
1400) (1979)

Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan
gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler,
sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak,
hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.
(Kıyamet Alametleri, s. 168-169)
İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler.
Mina'ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, ka-

bilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar
kan gölü içinde kalır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)

2. Kabe'de Kan Akıtılması (1987)

Resulullah buyurdu: Ramazan'da bir seda, Şevval'de bir
ses, Zilkade'de kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar.
Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur, öyle ki orada
taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar. (Kitab-ül
Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 31)
Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler
(kanlı harpler) olur. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 34)

3. Doğu Tarafından Geceyi Aydınlatan Büyük
Bir Ateşin Görülmesi (1979)

Hüseyin b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
"GÖKYÜZÜNDE DOĞU CİHETİNDEN, GECEYİ AYDINLATAN
BÜYÜK BİR ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜZ VAKİT, İŞTE O AN,
HZ. MEHDİ (A.S.)'IN GELİŞ VAKTİDİR." (Mer'iy b. Yusuf b.
Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr
Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

4. İran-Irak Savaşı (1980)

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları,
Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri, s. 166)


5. Fırat'ın Suyunun Kesilmesi

Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması
zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden
bir şey almasın. (Riyazü's Salihin, 3/332)
Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet
kopmayacaktır. İnsanlar onun için harb edecek ve her yüz kişiden
doksan dokuzu öldürülecek, onlardan her adam, "keşke
kurtulan ben olsaydım", diyecektir, buyurmuşlar. (Sahih-i
Müslim, 11/320)

6. Iraklıların Parası Kalmayacak

"Irak halkına ölçeğin (gıdanın) ve dirhemin (paranın) yasaklanması
yakındır. Sahabi sorar: 'Ya Resulullah, bu nasıl olacak?'
Resulullah cevap verir: 'Acemler bunu yapacak. Bunları,
Irak ehlinden men edecekler. " (Müslim, Fiten: 67)
"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri
bir para hemen hemen kalmayacak." (Kenzul
Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45)

7. Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... (Risalet-ül
Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

8. Bir Ordunun Kaybolması

Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani,
semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve
günahsız insanların öldürülmesidir. (Naim Bin Hammad)

...Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde
iken yere batırılacaklardır. (Müslim'den; Geleceğin Tarihi 4,
s.31)
Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri
batar, ortadakiler de kurtulmaz. (Hanbel, Tirmizi, İbni
Mace, Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

9. Afganistan'ın İşgali (1979)

Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah
Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. ''
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

10. Ramazan Ayında 15 Gün Arayla Ay ve
Güneş tutulması (1981-1982)

Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi,
Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in
tutulmasıdır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 47)
Ramazan'ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır.
(Kıyamet Alametleri, s. 199)
Onun saltanatı zamanında, Ramazan Ayı'nın on dördünde
Güneş tutulacaktır, o ayın ilkinde ise Ay kararacak...
(Mektubat-ı Rabbani, 380. Mektup, 2/1163)


11. Kuyruklu Yıldızın Doğması
HALLEY KUYRUKLU YILDIZI (1986)

O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız
görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 53)

12. Fitnelerin Artması

"Fitneler olacak. O fitnelerde oturan ayakta olandan, ayakta
olan yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacak.
Ona yaklaşan kendini kurtaramayacak. Kim o fitnelerde bir
melce, bir sığınak bulursa, onunla kendini kurtarsın. (Buhari,
Fiten: 9; Müslim, Fiten: 10; Tirmizi, Fiten: 29.)
"Zaman birbirine yaklaşacak. Amel azalacak. Cimrilik artacak.
Fitneler zuhur edecek. HERC çoğalacak. " derler: 'HERC
nedir?' Resulullah cevap verir: 'Öldürmek, öldürmek'. (Buhari,
Fiten:5)

13.Boynuzu Andıran İki Uçlu Yıldızın Çıkışı
LULİN KUYRUKLU YILDIZI (2009)

Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Vaad edilen
Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik
Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ,
MÜNEVVER BİR BOYNUZ ÇIKAR." (İmam-ı Rabbani,
Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)


14. Ekonomik Durumun Kötüleşmesi

Herkesin az kazançtan yakınması... Paraları için zenginlerin
saygı görmesi... (Kıyamet Alametleri, s. 146)
Piyasanın durgun olması, kazançların azalması... (Kıyamet
Alametleri, s. 148)
İşlerin kesad gitmesi. Herkes "satamıyorum, alamıyorum,
kazanamıyorum!" diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, s. 152),
(Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

15. Azerbaycan'ın İşgal Edilmesi (1990)

...Ebu Basîr der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam
şöyle buyurdu: Babam bana şöyle buyurdu: AZERBAYCAN'DAN
MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE
HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK.
BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN. Biz ne yaparsak
siz de onu yapın. (Yani biz evde otururken siz de oturun).
Ve bizim kıyam edenimiz (Hz. Mehdi (a.s.)) hareket ettiğinde
süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun... (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)

16. Tozlu Dumanlı Bir Fitne (11 Eylül 2001)

Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri
takip edecek...

17. Kuraklığın Yaşanması

"Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu
tutar. Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte
ikisini yağdırır. Yeryüzü, bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci
yılda gökyüzü normal yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz.
Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü yılda
ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü de bitkisinden
hiçbirini bitirmez." (Ebu Davud, İbni Mace, Taberani;
Geleceğin Tarihi 3, s. 241)

18. Depremlerin Çoğalması

"DEPREMLER ÇOĞALMADIKÇA, fitneler zahir olmadıkça,
cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz." (Kıyamet
Alametleri, s. 109)
"Ümmetimde ZELZELELER olur. Öyle ki, BU ZELZELELERDE
ON BİN, YİRMİ BİN, OTUZ BİN KİŞİ ÖLÜR. Allah,
bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise
azap kılar." (İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan,
Mevsim Yayıncılık, sf.81)

19. Vatikan'da Deprem (2009)

"… Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri … (Roma'yı) tesbih ve
tekbirle feth edeceklerdir… O şehrin (VATİKAN'IN) surları
bir bir yıkılacaktır..." (Muhammed B. Resul El Hüseyin El
Berzenci, Kıyamet Alametleri, sf. 204)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder