27 Mayıs 2012 Pazar

MUSEVİ KAYNAKLARDA HZ. MEHDİ (A.S)'IN ÇIKIŞ
ALAMETLERİ

1. Yoksulluğun artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek
gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

2. Haksız kazancın artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular
ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud,
Kethuboth 112b)

3. Açlık ve kıtlık olması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin
sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak
ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve
azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

4. Toprakların bereketinin azalması:

Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu...
Arpa, buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu.
Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün
meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12)

5. Sıkıntı ve zorluk dönemi olması:

... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı,
yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu
karanlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15)

6. Belaların ardı ardına gelmesi:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli
yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak;
her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek...

(Talmud, Sanhedrin 97a)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan
arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b)

7. Ümitsizliğin hakim olması:

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe
[Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

8. Fuhuşun yaygınlaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimlerin
toplanma meclisleri, gayri meşru evler haline gelecek...
(Talmud, Sanhedrin 97a)

9. İnsanlarda utanma hissinin azalması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında
oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...
oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmayacak...
(Talmud, Sota 49b)

10. Ahlaksızlığın artması:

Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız...
tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud,
Sanhedrin 98a)

11. Yalan ve sahtekarlıkların artması:

... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14)

İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya,
3:5)

12. İsyankarlığın artması

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...
oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına
karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b)

13. Ailevi bağların zayıflaması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki
sürede... bir adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud,
Sota 49b)

14. Münafıkların artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler
artana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)
İlim adamların sayısının azalması:
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler
sayıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

15. Savaşların artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin
sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin
bitiminde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek...
(Talmud, Sanhedrin 97a)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş
ve duman direkleri. (Yoel, 2:30)16. Ortadoğu'da kan dökülmesi:


... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret
söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce...
(Talmud, Sanhedrin 98a)

* Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta
eski bir şehir ismi.

17. Ortadoğu'da yıkımın olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...
Celile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak...
(Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49b)

* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye
Gölü'nün kuzeyinde yer alan, günümüzde İsrail'de bir bölge.


** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan,
kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.


18. İnsanların mutsuz olması:

... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu.
(Yeşaya, 24:11)

19. Depremler olması:

... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak.
Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya,
24:18-20)

20. Bir yerde sel olurken, diğer bir yerde kuraklık olması:

Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sü-

renin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine
yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım...
(Talmud, Sanhedrin 97a)

21. Irak topraklarındaki savaşa, uzak ülkelerden gelinmesi:

... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir
ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek
üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5)

* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan
eski bir şehir ismidir.

22. Yecüc ve Mecüc'ün ahir zamandaki ortaya çıkışı (I. ve II.
Dünya Savaşları):

[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile
savaşarak [geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi
(as)] devri olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını
yedi bin yıl sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b)

23. Çok uluslu bir topluluk olmaları:

... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık...
(Hezekiel, 38:15)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder