21 Haziran 2012 Perşembe

Peygamberimiz (s.a.v.) medrese eğitimi almamıştı, Hz. Mehdi (a.s.) de medrese eğitimi almayacak sadece kendisine verilen özel ilimlerle hükmedecektir

Peygamberimiz (s.a.v.) de ümmiydi yani okuma yazması yoktu. Kendisi özel bir medrese eğitimi almamıştı. Yabancı dil eğitimi de almamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.) sadece Arapça biliyordu, Allah kendisine vehbi ve ledün ilimlerini nasip etmişti. Hicri 1400’de zuhur edecek olan ve ahir zamanın büyük mücedddidi, kutbu, en büyük hatem-i velisi olan Hz. Mehdi (a.s.)’de herhangi bir medrese eğitimi almayacak sadece vehbi ve ledün ilimlerine sahip olacaktır. Allah Hz. Mehdi (a.s.)’yi bir gecede islah edecek yani Hz. Mehdi (a.s.) bir gecede çok derin ilimlere sahip olacaktır.

Peygamberimiz (s.a.v.) de Hz. Mehdi (a.s.)’nin böyle özel bir ilimle ilimlendirildiğini şöyle haber vermiştir:

El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir. ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH EDER (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır).

(Sünen-i İbni Mace Kitabü-l 'fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34, sf.348)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder